გაპო ბაევის არქივიდან. მისი მიმოწერა გიორგი ახვლედიანთან გაპო ბაევმა გერმანიაში, ემიგრაციაში (1865-1939), მრავალი წელი გაატარა. იგი თარგმნიდა ოსურ ბიბლიურ ტექსტებს და ასევე ასწავლიდა თავის მშობლიურ ოსურ ენას ბერლინის აღმოსავლეთმცოდნეობის სემინარიაში (1922-1939). ბერლინის სახელმწიფო ბიბლიოთეკის ხელნაწერთა განყოფილებაში ინახება მისი პირადი არქივი, რომელიც მოიცავს უამრავ საინტერესო მასალას და წარმოადგენს ინფორმაციის ნამდვილ საგან- ძურს არა მარტო მისი პირადი ცხოვრების შესახებ, არამედ და, უპირველეს ყოვლისა, ოსური კულტურისა და ისტორიის შესახებ. ნაშრომში წარმოდგენილია გაპო ბაევისა და ქართველი მეცნიერის გიორგი ახვლედიანის მიმოწერა (1887-1973 წწ.). გარდა ამისა, ნაშ- რომში მიმოხილულია ორი კოლეგის ღრმა პატივისცემისა და გულწრფელი მადლიერე- ბის ამსახველი საინტერესო ფაქტები, რომლებიც უფრო მეტ სინათლეს ჰფენენ მათ ბი- ოგრაფიასა და სამეცნიერო საქმიანობას. პროფესიული და მეგობრული ურთიერთობის ამსახველმა მათმა მიმოწერამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ოსური კვლევებში, ნათელი გახადა ემიგრანტის ნოსტალგიური განწყობის მიზეზები.

During his emigration Gappo Baev (1865–1939) spent many years in Germany, where he was involved in the translation of biblical texts into Ossetic and also taught his mother tongue as a lecturer at the Berlin Oriental Seminary (1922–1939). In the manuscript depar- tment of the Berlin State Library his personal archive is kept, containing a lot of interesting material, a real treasure of information not only about his personal life, but also and above all on Ossetic culture and history. The paper features the correspondence between Gappo Baev and the Georgian scholar Giorgi Akhvlediani (1887–1973). Besides showing the deep respect and sincere appreciation of the two former colleagues for each other, it provides interesting facts which shed more light upon their biography and scientific activity. All in all, the professional and at the same time friendly correspondence, being a significant contri- bution to Ossetic studies, provides an insight into the nostalgic mood of the emigrant, on the one hand, and the interested tone of his counterpart, on the other.

From the Archive of Gappo Baev. His correspondence with Giorgi Axvlediani

Tomelleri, V. S.
2020-01-01

Abstract

During his emigration Gappo Baev (1865–1939) spent many years in Germany, where he was involved in the translation of biblical texts into Ossetic and also taught his mother tongue as a lecturer at the Berlin Oriental Seminary (1922–1939). In the manuscript depar- tment of the Berlin State Library his personal archive is kept, containing a lot of interesting material, a real treasure of information not only about his personal life, but also and above all on Ossetic culture and history. The paper features the correspondence between Gappo Baev and the Georgian scholar Giorgi Akhvlediani (1887–1973). Besides showing the deep respect and sincere appreciation of the two former colleagues for each other, it provides interesting facts which shed more light upon their biography and scientific activity. All in all, the professional and at the same time friendly correspondence, being a significant contri- bution to Ossetic studies, provides an insight into the nostalgic mood of the emigrant, on the one hand, and the interested tone of his counterpart, on the other.
2020
978-9941-13-963-5
გაპო ბაევის არქივიდან. მისი მიმოწერა გიორგი ახვლედიანთან გაპო ბაევმა გერმანიაში, ემიგრაციაში (1865-1939), მრავალი წელი გაატარა. იგი თარგმნიდა ოსურ ბიბლიურ ტექსტებს და ასევე ასწავლიდა თავის მშობლიურ ოსურ ენას ბერლინის აღმოსავლეთმცოდნეობის სემინარიაში (1922-1939). ბერლინის სახელმწიფო ბიბლიოთეკის ხელნაწერთა განყოფილებაში ინახება მისი პირადი არქივი, რომელიც მოიცავს უამრავ საინტერესო მასალას და წარმოადგენს ინფორმაციის ნამდვილ საგან- ძურს არა მარტო მისი პირადი ცხოვრების შესახებ, არამედ და, უპირველეს ყოვლისა, ოსური კულტურისა და ისტორიის შესახებ. ნაშრომში წარმოდგენილია გაპო ბაევისა და ქართველი მეცნიერის გიორგი ახვლედიანის მიმოწერა (1887-1973 წწ.). გარდა ამისა, ნაშ- რომში მიმოხილულია ორი კოლეგის ღრმა პატივისცემისა და გულწრფელი მადლიერე- ბის ამსახველი საინტერესო ფაქტები, რომლებიც უფრო მეტ სინათლეს ჰფენენ მათ ბი- ოგრაფიასა და სამეცნიერო საქმიანობას. პროფესიული და მეგობრული ურთიერთობის ამსახველმა მათმა მიმოწერამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ოსური კვლევებში, ნათელი გახადა ემიგრანტის ნოსტალგიური განწყობის მიზეზები.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Tomelleri_2020_From_the_archive.pdf

solo utenti autorizzati

Descrizione: Versione finale contributo
Tipologia: Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore)
Licenza: Tutti i diritti riservati
Dimensione 5.83 MB
Formato Adobe PDF
5.83 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11393/275888
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact