Kazneni postupak kao mjesto ostvarenja pravde. Neki teorijski pristupi u doba općeg prava (Ius Commune)