Intervenció arqueòlogica a la Cova dels Jurats o Cova de l'Esglesia i Coberxo Blanco.